productie litere si firme luminoase
productie litere si firme luminoase

Autorizatie

Autorizatiile de construire pentru reclame luminoase sunt eliberate de:

Primaria Municipiului Bucuresti (in cazul in care reclama urmeaza a fi amplasata pe un imobil ce reprezinta monument istoric sau intr-o zona protejata a Minsterului Culturii)  sau de catre Primăriile de Sector ale Municipiului Bucuresti – in toate celelalte cazuri.

Termenul legal de eliberare a unei Autorizatii de Construire este de 30 de zile de la data depunerii documentatiilor tehnice legale aferente.Amplasarea unei firme sau reclame este permisa legal numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire.

Acte necesare pentru obtinerea Autorizatiei de Construire:

 • Cerere tip
 • Certificatul de urbanism – fotocopie
 • Act de spatiu (contract de vanzare-cumparare, inchiriere, comodat etc) – copie legalizata la notariat
 • Avizele solicitate prin intermediul certificatului de urbanism – fotocopii
 • Proiectul de arhitectura al reclamei ce urmeaza a fi montata, semnat si stampilat de arhitect autorizat de catre
 • Ordinul Arhitectilor din Romania (O.A.R.) – 2 ex. originale
 • Planurile cadastrale scara 1:500 si 1:2000 (anexe ale certificatului de urbanism ) – 2 ex. – fotocopii
 • Celelalte documente solicitate prin certificatul de urbanism (ex.: Extras de Carte Funciara din partea proprietarului, Acordul proprietarului imobilului pentru amplasarea reclamei, Acordul Asociatiei de Proprietari, Certificat Fiscal de la Directia de Impozite si Taxe a Sectorului in care va fi amplasata reclama etc.)
 • Taxa de Autorizatie de Construire: 7 lei / mp de reclama

Informatii utile:

 • Plata taxei de publicitate fara a detine Autorizatia de Construire, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere, nu scuteste beneficiarii reclamelor de obtinerea Autorizatiei de Construire.
 • In termen de 30 de zile de la data obtinerii Autorizatiei de Construire, beneficiarul acesteia are obligatia inregistrarii autorizatiei la Directia de Impozite si Taxe Locale a Primariei Sectorului in care este amplasata reclama si sa-si achite taxa de publicitate in cuantum de 28lei/mp de reclama/an.
 • Autorizarea firmelor si reclamelor ce urmeaza a fi montate pe imobile situate in zone protejate ale Ministerului Culturii sau pe cladiri monument istoric intra in competenta Primariei Municipiului Bucuresti.
 • Uzual, primariile solicita, prin intermediul Certificatelor de Urbanism, avize de la urmatoarele institutii: ENEL, Agentia de Protectie a Mediului si Ministerul Culturii – in cazul reclamelor ce urmeaza a fi amplasate pe imobile monumente istorice sau aflate in zone protejate.
 • Certificatul de Urbanism nu tine loc de Autorizatie de Construire.

 

Puteti cere o coatie de pret pentru serviciile de autorizare de la colaboratorii nostri de la Smart Proiect