Acte preliminare/ Urbanism


Certificatul de Urbanism este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului conditiile in care se poate monta reclama pe un anumit amplasament (dimensiunile admise, nivelul maxim de inaltime, avizele ce vor fi necesare pentru obtinerea autorizatie, etc).

Certificatul de Urbanism nu tine loc de Autorizatie de Construire.

Termenul legal de eliberare a Certificatului de Urbanism este de 30 zile de la data depunerii documentatiei tehnice legale aferente.

 

Acte necesare obtinerii Certificatului de Urbanism:

  • Cerere tip
  • Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului al societatii beneficiare a reclamei – fotocopie
  • Act de spatiu (contract de vanzare-cumparare, inchiriere, comodat etc) – fotocopie
  • Fotografii color ale fatadei imobilului / terenului pe care urmeaza a fi montata reclama + simulari ale reclamei
  • Proiectul de arhitectura al reclamei ce urmeaza a fi montata, semnat si stampilat de arhitect autorizat de catre
  • Ordinul Arhitectilor din Romania (O.A.R.) – 2 ex. originale
  • Planuri cadastrale scara 1:500 si 1:2000 – 2 ex. – fotocopii
  • Taxa de certificat de urbanism:  5 lei

Puteti cere o coatie de pret pentru serviciile de autorizare de la colaboratorii nostri de la Smart Proiect